wisesolutionsAGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE I DRUGE POSLOVNE USLUGE

Usluge

Preduzeće Pixel usluge obavlja uz pomoć jedinstvenih softverskih aplikacija i programa. Pružanje usluga prilagođavamo poslovnim partnerima u zavisnosti od delatnosti, obima i načina poslovanja. Knjigovodstvena agencija „Pixel“ Vam pruža sledeće usluge:

Knjiženje poslovnih promena
Obračun zarada radnika
Evidencija i predaja obrazaca PDV
Usklađivanje poreskih i drugih obaveza sa obavezama po rešenjima Poreske uprave
Izrada završnih računa
Izrada poreskih prijava i poreskih bilansa
Kontrola KEPU i TK
Zastupanje po ovlašćenju
Prijava i odjava radnika
Knjiženja poslovnih promena
Konsultacije u vezi drugih aktivnosti iz poslovanja